Филиалы

Давташен 1-й квартал 43/3, тел. 096 333 100
Ул. Абовяна 22а,                   тел. 091333267
Шенгавит, Чехова 36/2         тел. 091333412
Ачапняк                                 тел. 091333149
Аван /CITYZEN/                    тел. 091333745

г. Гюмри Мусаелян 81/2,     тел.: 091333697
г. Артик, ул. Баграмяна 39, тел.: 091333672

Горис, улица Маштоца 5, тел. 091333164
Сисиан, Сисакан 62,        тел. 091333969
Капан, Давид Бек пл. 2,   тел. 091333754
Каджаран, Лернагнацнери 2 / Дворец культуры / Тел: 091333625

Ванадзор, улица Мясникяна 28, тел. 091333817
Степанаван, ул. С. Саргсяна 70а, тел. 091333761

Армавир, Саят-Нова 23,               тел. 091333467
Эчмиадзин, ул. Налбандяна 1/1, тел. 091333785
Мецамор,                                       тел. 091333685

Абовяна, 4 корпус, Д. 15 , тел: 091333089

Масис, 3-я улица, Гераци 5/4, тел. 091333781
Арташат, Гая 32,                       тел. 091333765
Арарат,   Шаумяна 36 / Дворец культуры / Тел. 091333264
Веди,                                         тел. 091333765

Ехегнадзор, Момика 1, тел. 091333571
Вайк,                              тел. 091333571
Арени,                           тел. 091333571

Апаран, тел. 091333729

IQ Карта