Դասապատրաստում

Ո՞ւմ համար է դասընթացը։

5-12 տարեկան երեխաների

Դասընթացի ժամանակ Ձեր երեխան՝

  • Զարգացնում է իր տրամաբանությունը ինտերակտիվ խաղերի օգտագործմամբ։
  • Մասնագետները տալիս են երեխային պրոֆեսիոնալ մոտեցում՝ տնային աշխատանքերը կատերլիս։
  • Սովորում է ինքնուրույն աշխատել՝ հատուկ մեթոդների կիրառության արդյունքում 
  • Սովորում է նյութն ինքնուրույն սովորել և տնային առաջադրանքները անձամբ կատարել
  •  Զարգացնում է կենտրոնացվածությունը 

Առավելություններ

  • Յուրաքանչյուր երեխային ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում 
  • Դասապատրաստումը իրականացվում է առարկայական մասնագետների կողմից՝ թե անհտական, թե ՛ խմբային տարբերակներով 
  • Դասապատրաստումն իրականացվում է փոքր խմբերով
  • Չկա ժամանակային սահմանափակում՝ Ձեր երեխային տրամադրվում է այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է ամբողջ նյութն ընկալելու համար։

 Ֆորմատ

Օնլայն և օֆլայն 

 

Ամսական արժեքը (խմբային)

18․000 դր - 89․000 դր

❗️ՀՀ մարզերում գործում են այլ արժեքներ❗️