Արագ ընթերցանություն

Ընթերցանության հմտությունները   կրթության և զարգացման  հիմքն են ՝ դպրոցում երեխայի հաջողության հիմնական պայմաններից մեկը: 

Ներկայիս ինֆորմացիայի արագ հոսքին համընթաց կարճ ժամանակահատվածում հնարավորինս մեծածավալ տեղեկատվություն յուրացնելը դարձել է կենսական խնդիր . այն  լուծելու համար մշակվել է միջազգային ճանաչում ստացած Արագ Ընթերցանության մեթոդաբանությունը, որն օգնում է.

  • արագ ընթերցել
  • հեշտությամբ յուրացնել անծանոթ բնագիրը
  • բարելավել ուշադրությունը և հիշողության բոլոր տեսակները 
  • զարգացնել վերլուծական և ստեղծագործական մտածողությունն ու տրամաբանությունը
  • մարզել արտաբերական համակարգը
  • հեշտորեն յուրացնել ուսումնական ծրագիրը
  • նախադպրոցականին հեշտ յուրացնել ընթերցանության հիմքերը 

Ընթերցանության հմտությունները   կրթության և զարգացման  հիմքն են ՝ դպրոցում երեխայի հաջողության հիմնական պայմաններից մեկը: 

Element