IQ Նախակրթարան/Մանկակրթարան

Բարի գալուստ IQ նախակրթարան և մանկակրթարան՝ նախատեսված 2,5-4 և 4-6 տարեկան երեխաների համար։

Կրթական ծրագրի առաջատար նպատակներն են  երեխայի՝ տարիքային և անհատական առանձնահատկություններին համապատասխան հոգեկան ու ֆիզիկական ներդաշնակ զարգացման ապահովումը։

Երեխայի գրագիտությունը, բարությունն ու ուժեղ անհատականությունը այն առանցքային գծերն են, որ կարևորում է ցանկացած ծնող։

  • Գրաճանաչություն, խոսքի զարգացում
  • Տարրական մաթեմատիկա
  • Էկոլոգիական դաստիարակություն
  • Կերպարվեստային գործունեություն (նկարչություն, ծեփ, ապլիկացիա)
  • Օտար լեզուներ (ռուսերեն, անգլերեն)

Element