Հիշողության զարգացում

Յուրաքանչյուր ծնող երազում է, որ իր երեխան կյանքում գրանցի մեծ հաջողություններ, հասնի մեծ բարձունքների։ 

Գաղտնիք չէ, թե այդ ճանապարհին որքան կարևոր են ուշադիր լինելն ու հզոր հիշողություն ունենալը։ 

Հիշողության մեր հեղինակային ծրագիրը, մշակված ոլորտի լավագույն մասնագետների և միջազգային փորձագետների կողմից, ներառում է բազմաթիվ միջոցներ երեխայի ինտելեկտուալ կարողություններն ընդլայնելու համար։

Element